Roerende voorheffing op beroepsinkomsten in België: een uitgebreide gids

Roerende voorheffing in België is van cruciaal belang voor alle werknemers en werkgevers in het land. Het is een voorheffing die elke maand door de werkgever aan de bron wordt ingehouden op het loon van de werknemer. In dit artikel gaan we in detail in op wat de roerende voorheffing is, hoe ze wordt berekend en de recente wijzigingen die hebben plaatsgevonden in 2023.

Wat is roerende voorheffing?

Bronbelasting is een inhouding die rechtstreeks op het loon wordt ingehouden om te anticiperen op de personenbelasting (PIT). Het wordt toegepast op het loon van werknemers, ambtenaren en bedrijfsleiders. Het is een belastingvoorschot dat volledig kan worden afgetrokken van de totale belastingschuld van de begunstigde. Het overschot wordt terugbetaald door de staat.

Hoe wordt de roerende voorheffing berekend?

De berekening van de roerende voorheffing is gebaseerd op het brutoloon van de werknemer. Elk effectief ontvangen belastbaar bedrag stemt nu overeen met een specifieke roerende voorheffing. Als er aan de bron te veel roerende voorheffing is ingehouden, krijgt de werknemer een terugbetaling van de staat, en omgekeerd als er te weinig is ingehouden.

Veranderingen in de Roerende voorheffing in 2023

Vanaf 1 januari 2023 is het systeem voor de berekening van de bronbelasting op inkomen uit arbeid veranderd. Het nieuwe berekeningssysteem is progressiever dan het oude, dat gebaseerd was op belastingschijven van 15 euro. Het doel van het nieuwe systeem is om ervoor te zorgen dat een stijging van het brutoloon niet leidt tot een daling van het nettoloon voor de werknemer.

Er zal ook een verschil in bronbelasting zijn tussen het oude en het nieuwe systeem voor hetzelfde salaris, als gevolg van de indexering van de belastingschalen op 1 januari 2023.

Impact van de Roerende voorheffing op de werkgever

De werkgever is verantwoordelijk voor de inhouding van de roerende voorheffing, maar dit vormt geen extra last voor hem omdat het een belastingdruk is die op de werknemer drukt. De werkgever moet echter op de hoogte zijn van de wijzigingen in het systeem voor de berekening van de roerende voorheffing en ervoor zorgen dat elke maand het juiste bedrag wordt ingehouden.

Conclusie

De roerende voorheffing in België is een belangrijk aspect van de belastingen voor werknemers en werkgevers. Met de recente wijzigingen in het berekeningssysteem is het essentieel om te begrijpen hoe het werkt en hoe het je nettoloon beïnvloedt. Als je nog vragen hebt over de roerende voorheffing, aarzel dan niet om een belastingprofessional te raadplegen.

 

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK